W ramach kontraktu z NFZ kobietom zadeklarowanym do NZOZ „Femina” oferujemy bezpłatną kompleksową opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia:
• opieka przedkoncepcyjna, przygotowanie do życia w rodzinie, metody planowania rodziny
• opieka nad kobietą w czasie ciąży, przygotowanie do porodu
• wykonanie zapisu KTG
• opieka nad kobietą, dzieckiem i rodziną po porodzie
• profilaktyka raka piersi (nauka samobadania)
• badanie cytologiczne
• opieka w czasie choroby i po zabiegach ginekologicznych

Pielęgniarska opieka długo terminowa dla pacjentów przewlekle chorych, sprawowana przez wykwalifikowane pielęgniarki w miejscu zamieszkania pacjenta

Usługi komercyjne (odpłatne) dla kobiet nie zadeklarowanych do NZOZ „Femina”:

  • poradnictwo z zakresu opieki przedkoncepcyjnej
  • opieka nad kobietą w czasie ciąży, przygotowanie do porodu
  • wykonanie zapisu KTG
  • szkoła rodzenia
  • porady laktacyjne
  • opieka po zabiegach ginekologicznych
  • badanie cytologiczne, pobieranie wymazu z pochwy
  • profilaktyka raka piersi (nauka samobadania)

pielegniarka

Ponadto w ramach usług pielęgniarki długoterminowej oferujemy:
• naukę samoopieki i samopielęgnacji po pobycie w szpitalu
• pielęgnację odleżyn i opatrunki
• zmiany cewnika
• iniekcje domięśniowe, dożylne, wlewy kroplowe
• pobieranie materiału do badań analitycznych