Personel

 

 

Mgr Ewa Kamińska 

Kierownik NZOZ Femina

Właściciel Szkoły Rodzenia Szczęśliwie Urodzeni

Położna rodzinna

Instruktor szkoły rodzenia 

Specjalista pielęgniarstwa położniczego i neonatologicznego 

Doradca laktacyjny

 

 

 

 

 

Joanna Świgut - Wojtowicz

Położna rodzinna 

 

Agata Twardowska 

Pielęgniarka opieki długoterminowej

 

Marta Rusińska 

Pielęgniarka opieki długoterminowej

 

Anna Wolak 

Pielęgniarka rodzinna

 

Beata Kwiatkowska 

Dyplomowana położna

Lek. med. Alicja Szatanik

Ginekolog położnik - w trakcie specjalizacji 

Młodszy asystent na oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala w Nowym Sączu 

Doradca laktacyjny